تیم بازرگانی مجموعه آوا کیان مهر از واحد های خرید داخلی و خارجی ، تدارکات خارجی و ترخیص کالا تشکیل شده است که تهیه و تدارک نیازهای خارجی اعم از مواد اولیه محصولات آرایشی بهداشتی و ظروف بسته بندی را در چارچوب سیاستهای جدید بازرگانی بر عهده دارد. این تیم به صورت تخصصی در مجموعه آوا کیان مهر از سال ۸۸  شروع به کار کرده  و با هدف کسب رضایت مشتری اقدام به موجود نمودن مواد اولیه پر مصرف در صنایع آرایشی بهداشتی نموده و همواره تلاش میکند تعداد کالاهای موجود خود را مطابق نیاز بازار افزایش دهد.

چه عاملی تیم بازرگانی آوا کیان مهر را متمایز میسازد؟

از توانایی های بالقوه این تیم ، واردات از تمام گمرکات کشور و اخذ کلیه ی مجوزات لازم از جمله استاندارد های داخلی ، مجوز مصرف معاونت دارو و غذا (آرایشی بهداشتی ) و … میباشد. عامل دومی که تیم بازرگانی آواکیان را متمایز مینماید ، نحوه خرید مواد می باشد :
۱- مواد دپو شده در انبار
۲- مواد در حال بارگیری وحمل به کشور
۳- مواد سفارش داده شده به کارخانه های تولید کننده ؛ با مصرف مواد موجود در انبار و کم شدن حجم موجودی انبار ، مواد در حال حمل به کشور جایگزین آنها شده و میزان مواد دپو شده در انبار را در سطح مطلوب نگه می دارد .
همچنین پس از حمل مواد خریداری شده به کشور ، سفارشات جدید به کارخانه های تولید کننده داده می شود و این چرخه به طور مستمر ادامه پیدا می کند تا در امر تولید خللی ایجاد نگردد.