آوا کیان مهر توانایی حرکت همگام با دیگران  و پیشی گرفتن از آنهارا در گرو مهارت و نوآوری میداند . واحد تحقیق و توسعه آوا کیان مهر برای انجام تحقیقات ، دستیابی به فناوری پیشرفته و کاربردی در راستای توسعه ی محصولات آرایشی بهداشتی و شوینده کشورمان ایجاد شده است.

چه عاملی بخش تحقیق و توسعه ی آوا کیان مهر را متمایز میسازد؟

این بخش دارای میزان قابل ملاحظه ای نوآوری بوده و در جهت حل مشکلات علمی مشتریان تلاش میکند.کارمندان بخش تحقیق و توسعه آوا کیان مهر فرایند پویای به هم پیوسته ای از تحقیقات پایه ، تحقیقات کاربردی و تحقیقا ت توسعه ای را دنبال میکنند. که نتایج علمی هر مرحله را به صورت ذخیره ای از دانش در طول زمان گردآوری میکنند و این ذخایر به عنوان ورودی مهم و با ارزشی است که منشا ایده ها و راه حل های حل مشکلات مشتریان میباشد.

متخصصان بخش تحقیق و توسعه آواکیان مهر متعهد میشوند علاوه بر همراهی مشتریان در طول مشاوره ی تولید محصولات جدید یا بهینه سازی محصولات قبلی ، بعد از اتمام فرایند نیز مشتریان خود را پشتیبانی نمایند.