در دنیای پیچیده و پرشتاب امروز، مشتریان و به ویژه مشتریان سازمانی، بیش از پیش تمایل و انتظار دارند که خدمات مورد نیاز خود را به صورت  فوری، تمام وقت و قابل اطمینان دریافت کنند. بخش مدیریت خدمات مشتریان وفروش  آوا کیان مهربا هدف  ارتقای رضایت مشتری به وجود آمده است. اولویت این بخش داشتن احساس مطابقت محصول یا خدمت عرضه شده با انتظارات مشتری میباشد.

چه عاملی بخش خدمات  مشتریان و فروش آوا کیان مهر را متمایز میسازد؟

سعي کارشناسان  بخش خدمات مشتریان و فروش آوا کیان مهر اين است که با شيوه‌اي جديد با مشتريان ارتباط برقرار کرده و با ايجاد يک تجربه جديد براي مشتريان اقدام به شناسايي نيازها و خواسته‌هاي آنان نموده و با ارائه نتايج اين تعامل فکري به واحدهاي مربوطه، به بهبود خدمات و محصولات ارائه شده ، متناسب با نياز مشتريان کمک نمايند.