هدف بخش مدیریت منابع انسانی آو ا کیان مهر بهبود  فرایند کار کردن با کارمندان، به طوری که این افراد و سازمان به توانمندی کاملی  در ارائه خدمات دست یابند، میباشد. زمانی که تغییر ی شامل نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد، این بخش نقش بسزایی را دارد.

چه عاملی بخش منابع انسانی آوا کیان مهر را متمایز میسازد؟

متخصصان منابع انسانی آوا کیان مهر اطمینان حاصل میکنند که استعداد و توانایی هر شخص در جایگاه شغلی ای که دارد به درستی به کار گرفته شده باشد.کارمندان آوا کیان مهرفارغ التحصیلان در رشته های کارشناسی شیمی، مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد شیمی، دکتری شیمی و دکترای داروسازی می باشند.استخدام این متخصصان  با هدف اینکه روابط دو طرفه ای بین آوا کیان مهر و تیم های فنی شرکت های همکار و همچنین مشتریان برقرار شود، انجام شده است