ظروف و بسته بندی

مسئله مهم دیگری که امروزه نقش مهمی در صنایع آرایشی و بهداشتی پیدا کرده موضوع بسته بندی محصولات می باشد . باید اذعان داشت اهمیت کیفیت مطلوب ، طراحی هوشمندانه مطابق با نیازهای روز و فرهنگ جامعه مصرف کننده و نیز زیبایی و جذابیت بسته بندی ، کمتر از اهمیت کیفیت خود محصول نیست بنابر این آواکیان مهر اقدام به واردات ظروف بسته بندی لوازم آرایشی بهداشتی  مطابق با نیاز مشتریان نموده است.

مواد اولیه

شرکت آوا کیان مهر، برای جلوگیری از وقفه در روند تولید در این بخش نیازمند این بوده که همواره میزان متناسبی از مواد اولیه و مواد شیمیایی را در دسترس داشته باشد. لذا با در اختیار داشتن انباری واقع در شور آباد ، دارای ۵/۰۰۰ متر مربع سوله توانسته دپویی بیش از ۵۰ کانتینر از مواد مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشد.