بیشتر

OFC (ml)

35

MOQ (PCS)

50000

Color

Gold