بیشتر

OFC (ml)

90

MOQ (PCS)

50000

Color

White