ترکیب کوکوآمیدو پروپیل بتائین و لوریل گلوکزاید

شناسه محصول: ava-a777b18d دسته: ,

آلکانول آمید ندارد/بسیار ملایم است/در مقادیر کم ترکیب اثر synergistic بر روی کف کنندگی و ساخت ویسکوزیته دارد.