ترکیب کوکو آمیدو پروپیل بتائین، لوریل گلوکزاید و تگزاپون

شناسه محصول: ava-22af598a دسته: ,

در محصولات شوینده به خصوص محصولات ملایم استفاده می شود .
آلکانول آمید ندارد، بسیار ملایم است و دارای خواص کف کنندگی و افزایش ویسکوزیته است.
دوز مصرفی : 15-3%