روغن ماکادمیا

شناسه محصول: ava-781b304f دسته: ,

ماکادمیا به آسانی به کار می رود و نفوذ عمیق و حفظ رطوبت را همراه با ویژگی های مغذی فراهم می کند. پوستهای بالغ، خشک و بدون آب را بازیابی می کند.
دوز مصرفی پیشنهادی : 10-3%