PEG 7 glceryl cocoate

شناسه محصول: ava-30dda3ab دسته: ,

یک روغن مایع و شفاف که در آب و الکل قابل حل و در روغن ها نامحلول است. HLB آن 11 می باشد که امولسیون های روغن در آب را تولید می کند.
دارای ویژگی های امولسیفای کنندگی، امولینت، refatting و غلظت دهندگی می باشد. همچنین به عنوان سورفکتانت و Foam booster، نرم کننده خوب می باشد.
غلظت مناسب در فرمول : 10-1%