بیشتر

OFC (ml)

30

MOQ (PCS)

5000

Color

Yellow